Profiel

Gerdi Meyknecht is sociaal pedagoog en politicoloog. Voordat zij Meyknecht Advies startte: stedelijk beleidsmedewerker jeugdbeleid, directeur jeugdbescherming en randgroepenwerk, senior adviseur / projectmanager jeugdzorg stadsprovincie Amsterdam.

In 1995 is Meyknecht Advies opgericht. Gerdi Meyknecht treedt nu op als (landelijk) programmaleider, personal coach, interim-manager en dagvoorzitter.

Als landelijk programmaleider van Alert4you en PACT voor Kindcentra heeft zij een bijdrage geleverd aan het inclusiever maken van reguliere voorzieningen als kinderopvang en basisonderwijs. Door expertise van jeugdzorg als support direct op de groep / in de klas te brengen. Een aanpak die gesteund wordt door wetenschappelijk onderzoek.

Als landelijk programmaleider van de Associatie voor Jeugd heeft zij innovatie in het brede veld van zorg voor jeugd gefaciliteerd.

In mei 2019 heeft Gerdi Meyknecht besloten haar rol als landelijk programmaleider af te ronden om ruimte te maken voor nieuwe ervaringen.

Alert4you

PACT voor Kindcentra

Associatie voor Jeugd