Portfolio Meyknecht Advies vervolg

Ik ben blij dat wij als eerste onderdak mogen verlenen aan deze conferentie over de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk,
zo begint portefeuillehouder Fenna Ulichki (stadsdeel West) haar openingswoord.

Als gemeenteraadslid heb ik al eens een pleidooi gehouden voor mensenrechteneducatie.
Ik was dus op slag verliefd toen ik voor het eerst hoorde over het concept van de Vreedzame School.

Het leert je om beter om te gaan met conflicten en vooral om te zijn wie je wil zijn. Ik hoop op een leerzame en inspirerende conferentie.
Wie er zeker in slaagt de aanwezigen te inspireren, is Leo Pauw, grondlegger van de Vreedzame School.
Ruim tien jaar geleden maakte de pedagoog in New York kennis met het principe van peer mediation,
waarbij jonge mediators hun klasgenootjes helpen om conflicten op te lossen.

Ik was erg onder de indruk van de positieve invloed op kinderen en het schoolklimaat en wilde dit graag meenemen naar Nederland.
Leo Pauw heeft het programma Vreedzame School ontwikkeld samen met Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.
De belangrijkste dingen die kinderen in het programma leren zijn gezamenlijke besluitvorming, conflicten oplossen,
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, open staan voor verschillen en het democratisch ABC. Pauw:
Ze leren dus ook hoe de democratische samenleving is georganiseerd. Het gaat niet alleen om elke week een
lesje vreedzaam, maar natuurlijk om het toepassen in de praktijk.
Het programma is vooral heel succesvol omdat je kinderen medeverantwoordelijk maakt voor het sociaal klimaat.

Micha de Winter vindt het mooi om te zien dat steeds meer steden de Vreedzame School inpassen in hun beleid.
Mijn kleinkinderen zitten ook op een Vreedzame School en slaan me regelmatig om de oren met de vreedzame principes.
Als ik tegen mijn kleindochter zeg dat ze eigenlijk mooier kan tekenen, tikt ze me meteen op de vingers:
opa, dat is een afbreker, je moet een opsteker geven!

De basis van Vreedzaam is dat we er allemaal over nadenken hoe we in deze ingewikkelde tijd goed kunnen samenleven op school,
in de wijk, in de stad, in het land¦ Rechtvaardig en humaan. Dat gaat niet vanzelf, dat moet je stimuleren.
Dat is het idee achter de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk. Voor democratie is nog geen gen ontwikkeld.

Volgens De Winter is het mooie van Vreedzaam dat het programma niet benadrukt welke dingen kinderen allemaal fout kunnen doen.
Vreedzaam gaat juist uit van het omgekeerde: het stimuleren van kinderen in het maken van positieve keuzes.
Elk kind heeft perspectief nodig. Elk kind moet weten dat het iets kan bijdragen aan de wereld, dat hij of zij ertoe doet.

Vreedzaam is veel meer dan anti-pesten, anti-kindermishandeling of anti-radicalisering.
Het is een programma waarmee je humaniteit en het democratisch samenleven bevordert, omdat je van jongs af leert hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat.
Door anderen dezelfde rechten te geven die je ook jezelf gunt.

Basisschool De Kraal is al tien jaar een Vreedzame School, vertelt schooldirecteur Esther van de Berg.
Ze begon destijds met grote aarzeling, maar merkte al gauw dat het echt werkt.
Een voorbeeld: twee kleuters waren aan het spelen bij de zandtafel, een ander meisje mocht niet meedoen.
Waarom niet, vroeg ze, ik voel me buitengesloten! Andere kinderen vroegen daarop meteen:
hoe zouden jullie het vinden als jullie niet mee mochten doen? En natuurlijk mocht het meisje toen alsnog meespelen.
Dankzij de Vreedzame School voelen kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar. Ze spreken dezelfde taal, zodat ze elkaar kunnen aanspreken.
Ik hoop dat we snel een Vreedzame Wijk worden, zodat alle opvoeders in de wijk nog meer op een lijn komen.

Ook dagvoorzitter Gerdi Meyknecht komt met verhalen uit de praktijk.
Ze interviewt op het podium vijf professionals die op hun eigen manier met Vreedzaam bezig zijn.

Nicole Munk (Stichting Wijsneus) vertelt dat ze van de naschoolse docenten verwachten dat ze met Vreedzaam uit de voeten kunnen.
We organiseren elk jaar een training. Jongerenwerker Marcel Hillebrand betrekt kinderen bij het maken en uitvoeren van plannen voor de buurt.
Eigen verantwoordelijkheid dus. En je ziet dat kinderen die van een Vreedzame School komen beter zijn in het oplossen van conflicten.
Ouder- en kindadviseur Judith van Elmpt zoekt met ouders naar de gemeenschappelijke vragen waar ze mee worstelen.
Het gaat ons om het welzijn van alle kinderen. Speeltuinleidster Rajae Rabih Senhaji vertelt over de oplostafel die op de speeltuin staat.
Bijna alle kinderen herkennen de tafel en gebruiken die ook voor het oplossen van conflicten.
Onderzoeker Bob Horjus moet wel toegeven dat het lastig is om positieve veranderingen op school of in een buurt toe te schrijven aan de principes van Vreedzaam.
Het is voor mij in elk geval duidelijk dat als je een gezonde sociale bodem legt, dat je dan ook minder problemen krijgt met maatschappelijke uitwassen.
In een korte inleiding vertelt portefeuillehouder Saskia Groenewoud (stadsdeel Noord) over het belang van Vreedzaam voor haar eigen stadsdeel.
Juist in de wijk leren kinderen wat het inhoudt om burger te zijn en deel uit te maken van de samenleving.
En ook daar moeten zij zich veilig voelen om te kunnen participeren. School is een veilige oefenplaats voor kinderen,
met de Vreedzame wijk streven we er naar om ook in de wijk veilige oefenplaatsen te creeren waar kinderen hun vaardigheden kunnen inzetten.
Conflicten horen bij het dagelijks leven, en in de Vreedzame school en wijk leren kinderen conflicten te herkennen en op te lossen zonder dat het uitmondt in agressiviteit.

Bij het oplossen van conflicten is op de Vreedzame School een belangrijke rol weggelegd voor de jonge mediators.
Wethouder Simone Kukenheim van Jeugd en Onderwijs heeft vandaag de eervolle taak om vier van deze mediators te interviewen.
Mohammed (Joop Westerweelschool) vindt het leuk om ruzies op te lossen. Ik kan me goed inleven in anderen, zegt hij stellig.

Klasgenootje Ikram legt uit hoe mediation werkt. We spreken af op een rustige plek en werken met een stappenplan.
Ik zorg ervoor dat kinderen zich eerst netjes voorstellen en ik geef ze de beurt. Vaak is het al binnen twee minuutjes gepiept.
Gebruiken ze hun skills als mediator ook thuis, wil Kukenheim weten. Akram (Leonarda da Vincischool) schudt zijn hoofd.
Mijn broertje en ik lossen het samen wel op.

Een vraag heeft de wethouder voor het laatst bewaard: wat is eigen de belangrijkste regel van de Vreedzame School?
Inass (Leonardo da Vincischool) denkt even diep na en komt dan met haar resolute antwoord: Als een kind in de klas niet gelukkig is,
is niemand gelukkig. Een daverende applaus valt haar ten deel. Het slotwoord is daarna voor portefeuillehouder Nevin Ozutok (stadsdeel Oost),
die iedereen bedankt voor alle enthousiaste verhalen. Het was een bezielende conferentie, ik ga met een mooie bagage terug naar Oost.Organisatie
De miniconferentie werd georganiseerd door de stadsdelen Noord, Oost en West,
in samenwerking met de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De trekkers van de Vreedzame Wijk zijn Hilde Jansen (Noord),
Lia Kromhout van der Meer (Noord), Tanja Bubic (Oost), Ouarda Farouk (West) en Ilonka Terlouw (West).


Landelijk programmaleider PACT
Samen voor ALLE kinderen (film)
Pedagogisch PactProgrammaleider Associatie voor Jeugd
Ontmoeten, inspireren en innoveren
Vereniging van bestuurders zorg voor jeugd
Gericht op innovatie en ontmoeting
Associatie Jeugdzorg


Projectleider Learning Together
Leren van voorvallen
Associatie Jeugdzorg


Projectleider Jong in de Buurt
Organiseren van nabijheid.
Deze publicatie kunt u zien als een werkbezoek vanuit de luie stoel.
De artikelen tonen hoe de (jeugd)hulp zich in de praktijk transformeert en bieden daarop tegelijkertijd reflectie.
Zonder dat u daarvoor van uw plaats hoeft te komen.
Een mooi vervolg hierop is natuurlijk een daadwerkelijk bezoek aan een (jeugd)team in een wijk of buurt
om met eigen ogen en oren te vernemen hoe het daar toegaat. En om zelf het gesprek aan te gaan met de professionals
die vorm geven aan deze nieuwe manier van werken en organiseren.


De Associatie voor Jeugd (landelijke vereniging voor bestuurders in de zorg voor jeugd)
en DSP-groep organiseren op verzoek (een beperkt aantal van) dergelijke werkbezoeken naar wens en mogelijkheden
gecombineerd met open gesprekken, thematische interviews met discussie, een excursie in de wijk en/of een lezing.
Zo kunnen gemeenten, bestuurders, raadsleden en ambtenaren, op een persoonlijke manier kennismaken met de werkwijze
en beleidsvraagstukken voorleggen die zij willen toetsen aan de praktijk.


Neem voor meer informatie contact op met uw lokale organisatie voor jeugdhulp.
Voor het organiseren van speciale werkateliers, lezingen, interviews of gespreksleiding neemt u contact op met
Karin Schaafsma of

Gerdi MeyknechtZonder dwang en drang!
De Zwerm is een brede beweging van organisaties die zoeken naar mogelijkheden om hulp te bieden op basis van vertrouwen en dwang en drang terug te dringen.
In maart 2014 hebben veel partners zich op een congres hiervoor uitgesproken.
Jacques Wallage was een van hen.


Project de Zwerm (PDF).

Project de Zwerm (film)


Dagvoorzitterschap

Landelijke pleegzorgdag

200 banenplan in Noord Holland

Werken in de pleegzorg in de kop

Terug