Portfolio Meyknecht Advies vervolg

Programmaleider Associatie voor Jeugd (1996 – 2019)

Landelijk programmaleider Vereniging voor de Jeugd (nationaal en innovatief netwerk van bestuurders van de jeugdzorg, inclusief de geestelijke en de justitiële jeugdzorg) Belangrijke actuele onderwerpen: evaluatie van recente wetgeving, de governance, de toenemende invloed van jongeren op beleid, innovatie child protection systeem, het stimuleren van data-gedreven werken.
Associatie voor Jeugd

Projectleider Samen Toekomst maken (2018-2019)

Het samenbrengen van (digitale) innovatie in de zorg voor jeugd in Nederland en organiseren van een landelijke beweging en conferentie.
Filmverslag

Projectleider Stichting Learning Together

Opbouwen van een projectorganisatie, een praktijk en onderzoek. In de keten leren van calamiteiten en complexe vraagstukken
Learning Together

Projectleider Jong in de Buurt / Anders organiseren, anders verantwoorden

Opbouwen van een projectorganisatie en landelijk onderzoek. In samenwerking met Broosz. Het organiseren van nabijheid vraagt om andere vormen van organiseren (zelf organiserende teams) en andere vormen van verantwoording Ism Broosz publicaties.
Broosz.

De Zwerm

Zonder dwang en drang!

De Zwerm is een brede beweging van organisaties die zoeken naar mogelijkheden om hulp te bieden op basis van vertrouwen en dwang en drang terug te dringen.
De Zwerm


Projectleider Landelijk Actieprogramma Aanpak Kindermishandeling

(Branche-organisatie jeugdzorg Nederland) In een aantal regionale en landelijke sessies met stakeholders uitwerken van landelijk beleid aangaande het tegengaan van kindermishandeling

Programmaleider FICE NL

(onderdeel van een internationale federatie van meer dan 45 landen)
Fice NL

Lokaal

Dagvoorzitterschap


Terug naar boven